tisdag 15 maj 2012

Sorglösa brunn

Har ni fantasi, bör ni hoppa med oss in i tavlan här direkt
Kan ni låta bli, när ni känner draget från en så romantisk fläkt?
Varför ej klä om, utiandan om?
Ta  emot som lån, både paletån och den långa kjolen!

*
Det såg ut att bli en vacker dag kring Sorglösa brunn - ännu en vacker dag. Det lilla sällskapet hade spisat sin frukost och var nu på väg i sakta mak mot paviljongen där den musikaliska oktetten just hade begynt att spela. Det var de gamla klassiska bitarna alla kände igen, Edelweiss, Jungfruns bön och äkta marscher från Tyrolen. Solen blänkte i pickelhuvorna, och likaså i damernas smycken. Inte för att sådana syntes i överflöd, de voro ju ändå på semester!

Planerna för dagen var att ta sig en skopa från den goda hälsobringande brunnen, ty majorskan hade fått sådana krämpor med sin rygg under natten, för att sedan bege sig vidare till det lilla caféet där Kanalrådet lovat bjuda på en skvätt punsch och en wienermaräng, och lilla Fulvia skulle få lemonad.

Kring parkens stigar skvallrades det bakom solfjädrar och höjda lornjetter. Se där går Grevinnan Casa de Miranda, i flor och vita plymer! Och där är Kommerserådet Ribbing, med barn och guvernant. Ja, många namn var det att hålla reda på, men vad gör man inte för att hålla sig väl med societeten.

Damernas frasande vita kjolar och herrarnas ljusa linnekostymer rörde sig genom allén uppemot vattenkiosken, och lilla Fulvia i sin svarta kolt följde strax efter dem med hinken och spaden. Vinden rörde lätt vid trädkronorna och gruset krasade.

Det såg ut att bli ännu en vacker dag kring Sorglösa brunn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar