fredag 13 februari 2015

Dagens lärdom: om elfenben

1989 blev all handel med elfenben förbjuden, tjuvjakten avtog och de afrikanska elefantstammarna återhämtade sig under ett par år. Sedan tilläts japanska och kinesiska elfenbensskulptörer köpa från lager av beslagtagna betar, med reglering från staten, eftersom det är en så viktig del av deras kulturarv.

Det som då hände var att efterfrågan explosionsökade, och eftersom konstnärerna nu arbetade i mycket större skala med tandläkarborrar istället för traditionella metoder så behövde de mer elfenben än det myndigheterna försåg dem med. Sålunda har även tjuvjakten ökat. "Industrialiseringen av elfenbensskulpturer är det som kommer döda elefanterna".

-Dokument utifråns De sista elefanterna

1 kommentar: