söndag 21 juni 2015

21: Senaste boken jag fått

Det är inte vilken bok som helst minsann! Det är nämligen en över 100 år gammal utgåva av DET FINSKA NATIONALEPOSET Fänrik Ståls sägner som har tillkommit mig från en av de damer som min fader kör på dagarna. Nationalepos är något som inte alla känner till vad det är och som inte finns i någon större utsträckning Sverige, men i mitt något mer nationalistiska fäderneland är Fänrik Stål en välkänd gestalt i litteraturhistorien. Boken innehåller bland annat den svenskspråkiga nationalsången och Björneborgarnas marsch som spelas när presidenten gör framträdanden, och förr i världen skulle alla skolbarn läsa den och lära om sitt folks umbäranden i de mörka skogarna, blodspillan och hårt bröd. Alla min faders äldre släktingar kan recitera åtminstone de mer kända delarna. Det kan i och för sig jag också, snart.

Något som gör finsk nationalism lite mindre obehaglig än den svenska är att den inte är baserad på några "fornstora dar" av förtryck och imperialism som de dreglar över. När vi andra sysslade med sådant var Finland nämligen själva förtryckta - av Sverige. Som svensk är det ganska svårt att förstå hur många länder det är som inte är särskilt gamla och inte haft några rättigheter som folk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar